linbanor

Kalklinbanan som världsarv?

Senaste nytt om den rivningshotade kalklinbanan mellan Köping och Forsby i Vingåker är att en byggnadsantikvarisk utredning just blev klar.

Utredningen konstaterar bland annat att ”bevara bara delar av banan skulle kräva pengar för ombyggnad och det skulle vara ett misslyckande”, och ”[den] har ett högt kulturhistoriskt värde och den moderna industrihistorien i världsarvssammanhang finns det inte många av”. Och att banan är unik internationellt sett.

Syndicate content